HOME 2019-02-07T14:47:18+00:00

NANO HEAT

Infra topné rohože

Infratopení, neboli nízkoteplotní infračervené vytápění, funguje na principu „sálání“, kdy infračervené záření volně prochází prostorem a teprve ve chvíli dopadu na pevné předměty (stěnu, strop, podlahu, nábytek, člověka, apod.) dochází k jeho přeměně na teplo. Následně se tyto předměty zahřívají, akumulují teplo a vzduch je ohříván právě od těchto předmětů. Naopak při dopadu na prosklené plochy je infračervené záření z převážné většiny odraženo zpět do místnosti a nedochází tedy k únikům tepla skrz okna.

Nejjednodušší

Nejjednodušší projekce a instalace rohoží

Nejjednodušší projekce a instalace rohoží

 • mohou se libovolně zkracovat a napojovat, není nutno počítat výkon a rozměry
 • jsou vysoce mechanicky odolné, nehrozí poškození během montáže
 • jsou pevné, ale přitom pružné, snadno se fixují k podkladu a neodstávají od něj
 • je možno je uložit do litých podlah, nivelačních hmot i jen pod plovoucí podlahu
 • i v případě poškození některé z topných jednotek (prutu) topí všechny zbývající

Nejzdravější

Nejzdravější způsob vytápění

Nejzdravější způsob vytápění

 • infračervené záření působí příznivě na lidský organismus
 • topení nevytváří žádné elektromagnetické vlny
 • vysušuje zdivo a zabraňuje vlhkosti a tvorbě plísní
 • nevysušuje vzduch
 • nevíří prach

Nejlevnější instalace

Nejnižší pořizovací a instalační náklady

Nejnižší pořizovací a instalační náklady

 • potřebujete jen samotné topení (topné rohože)
 • není nutné dokupovat žádné další příslušenství, ušetříte za kotel, komín, ventily, upevňovací lišty, atd.
 • pořizovací náklady se obvykle pohybují okolo 600 – 800 Kč/m2 celkové plochy domu
 • cena regulace 5 – 30 tisíc Kč (dle počtu vytápěných zón a zvoleného typu regulace)

Nejlevější provoz

Nejnižší provozní náklady

Nejnižší provozní náklady

 • nulové ztráty při transformaci energie na teplo
 • tepelná pohoda i při nižší teplotě místnosti
 • rychlý náběh teploty (jen 5 – 10 minut)
 • dodá jen přesně tolik energie, kolik váš dům kde potřebuje
 • spotřeba odpovídá tepelné ztrátě vašeho domu a způsobu ventilace
 • není nutná pravidelná údržba a servis (oproti komínům, kotlům či tepelným čerpadlům)

Topení NANO HEAT bylo vyvinuto v Korejsko – Japonské spolupráci nejlepšími experty na energetickou techniku na světě a prošlo 10 lety klinických testů. Kromě výkonu topení je důležitá i jeho výhřevnost, neboli kolik Joulů tepelné energie se vyrobí z 1 W energie elektrické. I v tomto ohledu je topení NANO HEAT v porovnání s ostatními systémy na špici.

Topné rohože se skládají z jednotlivých topných prvků – prutů:

 1. Připojovací část (termoplastické tělo)
 2. Povrch (polypropylen)
 3. Topný prvek (uhlíková směs)

Výkon topné rohože je 130W/m2

Princip sálavého vytápění je znám již po mnoho staletí (slunce, pece, kachlová kamna, atd.).

Jedná se o nejjednodušší, nejzdravější a nejlevnější způsob vytápění.

 • Jednoduché – snadná a rychlá montáž bez ohledu na vnitřní uspořádání

 • Účinné – nízká spotřeba, maximální účinnost, minimální únik, přesná regulace

 • Hospodárné – šetří 30 – 40% elektrické energie oproti jiným výrobkům

 • Bezpečné – nikdy se neohřeje nad 60°C

 • Zdravé – vyzařuje jen dlouhé infračervené záření

 • Příjemné – rychlý náběh, rovnoměrné rozložení teploty v ploše, střednědobý doběh

 • Odolné – vynikající odolnost proti vodě, vlhku, poškození i požáru

 • Trvalé – životnost vysoce přesahuje klasické zdroje vytápění

Rozdíl teplot mezi podlahou a stropem dosahuje maximálně 2 stupně.

Tepelná pohoda je tedy dosažena při nižší průměrné teplotě než u systému konvekčního vytápění a dochází k výrazné úspoře energie.

Příklad výpočtu instalace topení NANO HEAT

Při výpočtu topení vycházíme vždy z energetické ztráty domu. Plocha a výkon topení však neudává jeho spotřebu, ale pouze jak rychle potřebnou energii domu dodáme. Jaký bude mít topení příkon, jak dlouho bude topení denně topit a jaká bude jeho spotřeba?

Dům A

 • podlahová plocha 100 m2
 • tepelná tráta 4,5 kW/den
 • topení s příkonem 130 W/m2
 • topení instalováno po celé ploše domu

Odpověď: příkon 13 000 W, spotřeba 4 500 W, doba topení 20 minut

Dům B

 • podlahová plocha 100 m2
 • tepelná tráta 4,5 kW/den
 • topení s příkonem 130 W/m2
 • topení instalováno na 50% plochy domu

Odpověď: příkon 6 500 W, spotřeba 4 500 W, doba topení 40 minut

Ze srovnání je patrné, že spotřeba je stejná a rozdíl je pouze v čase, po který bude topení topit, než požadovanou energii domu dodá. Vyšší výkon topení tedy zajistí rychlejší ohřev, ale neznamená vyšší sptřebu.

Optimální výkon pro většinu domů odpovídá cca 80 W/m2 podlahové plochy celého domu. Vzhledem k výkonu 130W/m2 je tedy dostačující 60% pokrytí podlahové plochy domu! Díky tomu můžeme ušetřit při pořízení topení 40% nákladů oproti konkurenčnímu topení s výkonem 80 W/m2.

Pokud nechcete snížit pořizovací náklady za každou cenu a uvítáte raději kratší náběh požadované teploty, je možno pokrýt topením i větší plochu (počítejte max. 70 až 80%).

MAT-ES MAT s.r.o.

IČO 27663817
DIČ CZ27663817
Vladimír Lisý
U Stavu I 1126
768 24 Hulín
Česká republika